VÄLKOMMEN TILL SCANDINAVIAN BULLY KENNEL CLUB

BPH

Beteende- och personlighets-beskrivning hund
Då American Bully inte är en fci eller skk godkänd ras så finns det tyvärr inga utbredda och tillförlitliga MH-test vi kan gör på våra hundar där vi kan föra statistik och få en klarare bild av mentaliteten hos våran ras. Vi har valt BPH för få en Mental beskrivning på American Bullyn.
BPH är en mental beskrivning av SKK som är utformad att passa alla hundar oavsett ras.
Förhoppningen är att vi med hjälp av BPH, lättare ska kunna avgöra vilka individer som utmärker sig positivt och som har de egenskaper som vi vill se hos våran ras.
Vi uppmanar alla American Bully ägare att göra BPH, dels för egen del men också för rasens skull så att vi kan kartlägga mentaliteten på Bullyn.

På länken nedan kan du läsa mer om BPH
http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph

Videon nedan är BPH test på en American Bully “Louie”.

Comments are closed.