VÄLKOMMEN TILL SCANDINAVIAN BULLY KENNEL CLUB

Hälsocertifierade Hundar

***

Nedan listas American Bully´s som uppfyller kraven att tilldelas SBKC HÄLSOCERTIFIKAT

Ett Hälsocertifikat tilldelas de hundar som har uppfyllt följande krav:

Goda HD/ED resultat och/eller Pennhip

Utfört ultraljud på Hjärta utan anmärkningar

God mentalitet (BPH och/eller MH)

God Hälsa

Följer Rasstandard

********

SUAREZ BULLS LOUIE

Ägare: Cynthia Carpio

Comments are closed.