VÄLKOMMEN TILL SCANDINAVIAN BULLY KENNEL CLUB

Utställningspoäng

KLASSINDELNING

Valpshow: för hundar i åldern 3-6 månader.

Valpar som erhållit omdömet ”LOVANDE” alt 1:a placering tävlar vidare i final om Bästa Valp Valpshow.

I finalen placeras 3 hundar.

Valpklass: för hundar i åldern 6-12 månader Valpar som erhållit omdömet ”LOVANDE” alt 1:a placering tävlar vidare i final om Bästa Valp i Valpshow.

Juniorklass: för hundar i åldern 12-18 månader.

Vinnarna kan tilldelas ett av domaren undertecknat Juniorcertifikat (JCAC). JCAC berättigar till inteckning i Juniorchampionat men inte i nationellt championat.

I finalen placeras 3 hundar. Junior vinnarna tävlar vidare i BÄST I RAS men kan ej tävla om CAC.

Unghundsklass: för hundar i ålder 18-24 månader.

Vinnarna kan tilldelas ett av domaren undertecknat Nationellt Certifikat (CAC) som berättigar till inteckning i Svensk Championat.

Vinnande tik och hane tävlar vidare om Bästa tik/hane.

Öppenklass: för alla hundar över 24 månader.

Vinnarna kan tilldelas ett av domaren undertecknat nationellt certifikat (CAC). CAC berättigar till inteckning i svenskt championat.

Vinnaren deltar i tävlan om Bäst i Rasen.

Skandinaviskklass: för hund som är minst nationell champion.

Vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat skandinaviskt certifikat (SCC). SCC berättigar till inteckning i skandinaviskt championat. Hund som erhåller SCC deltar i tävlan om Bäst i Rasen.

Championklass vid nationell utställning: för de hundar som uppnått nationellt championat och skandinaviskt championat.

Seniorklass: för hund som uppnått lägst 7 års ålder. Seniorkonkurrensklass: Vinnaren kan tilldelas ett av domaren undertecknat Seniorcertifikat (SCAC). SCAC berättigar till inteckning i seniorchampionat men inte i nationellt championat. Hund över 7 år kan istället anmälas i Öppenklass om man vill tävla om nationellt championat.

I finalen placeras 3 hundar. Bäst i Rasen (BIR): Den hund domaren ser som bäst blir Bäst i Rasen, BIR och tävlar vidare om BEST IN SHOW.

Uppfödarklass: för grupp om minst 3 hundar och högst 5 av samma ras och som fötts upp av samma uppfödare. Som uppfödare avses ägaren till tiken vid valparnas födelse. Hundarna får tillhöra olika ägare och måste dessutom vara anmäld i någon av klasserna på utställningen fr o m valpklass. Ingen konkurrensbedömning förekommer så flera grupper av samma ras kan tävla vidare.

KLASSINDELNING OCH PREMIERING Bedömning sker efter två olika principer; kvalitets- och konkurrensbedömning. I valpklasser ges endast kvalitetsutlåtande. Vid kvalitetsbedömning värderas hunden i förhållande till rasens standard. Hänsyn ska alltid tas till hundens ålder om den ännu inte kan anses som fysiskt vuxen.
Domaren avger skriftlig kritik, varav utställaren får ett exemplar och SBKC sparar ett.

KVALITETSUTLÅTANDE I VALPKLASSER:

Lovande – ges om domaren tror hunden kommer växa upp till en bra individ som väl kommer motsvara rasstandarden.

Mindre lovande – om tydliga brister (t ex bettfel, fel färg/teckning, rörelsestörningar) redan nu kan ses som gör att hunden inte kommer motsvara rasstandarden.

De hundar som tilldelats Lovande tävlar vidare i valpshow- respektive valpklassfinal.
Flera hundar av samma ras kan tävla i finalerna.

NEDANSTÅENDE KVALITETSPRISER KAN ERHÅLLAS VID BEDÖMNING FRÅN JUNIORKLASS:

Excellent (Utmärkt) anger att hunden mycket väl överensstämmer med rasens standard, att den presenteras i utmärkt kondition, att den visar ett för rasen harmoniskt välbalanserat temperament samt håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Eventuella exteriöra fel är så ringa att man kan överse med dem. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very Good (Mycket god) anger att hunden väl överensstämmer med rasstandarden samt är välbalanserad och i god kondition. Hunden kan uppvisa mindre avvikelser (max två ) mot rasens exteriöra standard dock inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Hunden ska visa ett för rasen harmoniskt välbalanserat temperament. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (God) anger att hunden till stor del motsvarar rasens standard och dess exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär. Hunden uppvisar flera avvikelser (max fem) mot rasens exteriöra standard, temperament och/eller visar brister i omvårdnad. Hunden kan också uppvisa enstaka fel som ej kan betraktas som obetydliga. Hunden bör utifrån sin exteriör ej användas i avel.

Sufficient (godtagbar) anger att hunden inte helt motsvarar rasens standard. Den kan sakna flera av rasens exteriöra karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition. Hunden uppvisar fler än fem mindre avvikelser mot rasens exteriöra standard, temperament och/eller visar tydliga brister i omvårdnad. Hunden kan också uppvisa fel som ej kan betraktas som obetydliga. Hunden bör inte användas i avel.

Kan icke bedömas (KIB) tilldelas hund som av någon anledning inte kan bedömas t ex pga brister i uppvisandet och/eller hantering (bristande ringträning), vägran att visa tänder och bett (olydnad) omdömet KIB.

Diskvalificerad tilldelas hund som uppvisar avvikelser som står under diskvalificerande fel i rasens exteriöra standard. Hanhund som inte har normalt utvecklade o/e belägna testiklar och /eller som uppvisar ett temperament som inte är normalt mot det angivet i rasstandarden, som inte låter sig hanteras o/e biter efter domaren eller sin ägare, som visar tydligt aggressivt beteende eller tydligt flykt beteende, som uppvisar nedsatta fysiska förutsättningar som t ex andningsproblem, tydlig hälta, rinnande ögon, avsaknad av tänder som inte angetts som acceptabelt i rasstandard. Som är av så dålig omvårdnad (mager, tjock, omusklad, dålig munhygien, röda irriterade öron, extremt långa klor, dålig pälsvård etc) att domaren anser hunden inte är i utställningskondition. En otrimmad hund vars pälskvalité går att bedöma får inte tilldelas diskvalificerad just på grund av bristande trimning. En hund som har tandförluster men ägaren kan uppvisa veterinärintyg på att hunden haft ett komplett bett (acceptabelt i rasstandarden) får inte tilldelas diskvalificerad just på grund av tandförlust. En hund bör ej användas i avel om den tilldelas Diskvalificerad oavsett anledning. Hund som inte visas upp i god utställningskondition kan ställas ut igen för att stryka priset.

Comments are closed.